Securitas presenteert

Het Nieuwe Beveiligen
in de praktijk

Hoe krijg je grip op veiligheid?

Deze vraag stond woensdag 10 oktober centraal, tijdens de Securitas Live Studio Sessie in DeFabrique in Utrecht. Na presentaties over Het Nieuwe Beveiligen, de beveiligingstransformaties in politiek Den Haag en bij Philips gingen zo’n 85 beveiligingsprofessionals met elkaar in debat.

De stap van denken naar doen, van theorie naar praktijk: de hoe. Aanleiding voor het vraagstuk zijn de resultaten van het onderzoek van Securitas. Daaruit blijkt dat organisaties wel de urgentie zien van Het Nieuwe Beveiligen, maar worstelen met de implementatie.

Voordat de gasten onder leiding van dagvoorzitter Anita Witzier met elkaar in debat gingen, was het woord aan Leo Mulder, interim Diensthoofd Beveiliging van de Tweede Kamer, Machiel toe Water, Global Head of Operational Security bij Philips, Mark van den Wijngaard, veiligheidsspecialist bij Securitas en Ruben van Berg, operationeel directeur bij Securitas.

Haagse werkelijkheid

Aan de hand van foto’s illustreerde Leo Mulder de Haagse werkelijkheid.

De minister-president die op de fiets het Binnenhof oprijdt en het zwaarbeveiligde transport van Geert Wilders. ‘In Nederland zijn we aan beide beelden gewend. Enerzijds is er de wens zo laagdrempelig, zo open mogelijk in te richten. Aan de andere kant moeten we aan de hoogste beveiligingsnormen voldoen.’

'In Den Haag is de veiligheid complexer dan ooit'
'Een goede informatie positie is essentieel'

Insider threat

Bij Philips was het vereenvoudigen van processen noodzakelijk om beter te kunnen anticiperen op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen’, vertelde Toe Water. Met 650 gebouwen verspreid over de wereld, 77.000 medewerkers en veel outsourcing, raakte ook de beveiliging bij Philips versnipperd. Toe Water: ‘Dreigingen zoals insider threat dwongen ons onze informatiepositie te verstevigen.’

Drie poorten

Het versterken van de informatiepositie is volgens Mulder en Toe Water een belangrijke hoe in de transformatie naar een proactieve beveiligingsstrategie. Beveiligen moet plaatsvinden via drie poorten: de fysieke, menselijke en logische poort. Met name de menselijke en logische poort zijn kwetsbaar.

Kroonjuwelen beschermen

Welke kroonjuwelen wil je beschermen, wie is je tegenstander, wat is zijn niveau en hoe gaat hij te werk?

Als organisatie moet je dát helder hebben, zei veiligheidsspecialist Mark van den Wijngaard van Securitas. Hij gaf een kijkje in het proces dat wordt doorlopen bij de implementatie van Het Nieuwe Beveiligen.

Interactief debat

Na de presentaties was het tijd voor discussie. Gasten konden via hun smartphone live hun stem uitbrengen op diverse stellingen. Net als in de presentaties speelde de hoe de hoofdrol.

Is budget een voorwaarde om grip te krijgen op veiligheid? Moet beveiliging onderdeel uitmaken van de strategie van een bedrijf? Is integrale beveiliging een utopie? En leidt een proactieve beveiligingsstrategie op basis van informatie en digitalisering niet tot Big Brother-achtige taferelen?

Bekijk de aftermovie voor een impressie van het event.

Bewustzijn

Hoewel de gasten het over veel onderwerpen eens waren, was er ruimte voor discussie over de manieren waarop organisaties hun beveiliging inrichten. Hoe belangrijk is budget in de transformatie naar Het Nieuwe Beveiligen? Of beveiliging van strategisch toegevoegde waarde is binnen organisaties? 95 procent is daarvan overtuigd. Toch leeft het onderwerp niet in elke organisatie.

Openbare bronnen

Over de noodzaak van integraal beveiligen zijn bijna alle gasten overtuigd, het versterken van de informatiepositie wordt ook belangrijk gevonden. Maar hoe doe je dat? En wat zijn de consequenties voor onze privacy?

Studio Sessies

De Live Studio Sessie in DeFabrique in Utrecht, is het vervolg op de huidige drie Securitas Studio Sessies waarin Securitas met experts in gesprek gaat over technologie, data en de open samenleving. In deze drie afleveringen komen de factoren aan bod die grote impact hebben op onze veiligheid en beveiliging. Hoe kunnen bedrijven hier met hun beveiliging nu en in de toekomst op anticiperen?

Waar staat uw organisatie in de transformatie naar
Het Nieuwe Beveiligen?

Doe in circa 5 minuten de benchmark en ontvang een persoonlijk rapport waarin u ziet waar uw organisatie staat op de as van het traditionele beveiligen naar Het Nieuwe Beveiligen. Vergelijk daarnaast uw eigen beveiligingssituatie met die van andere organisaties in het Nederlandse bedrijfsleven.