Onderzoek

Waar staat het
Nederlandse bedrijfsleven
in de transformatie naar
Het Nieuwe Beveiligen?

Uitkomst onderzoek laat groot verschil zien tussen denken en doen

Een veranderende maatschappij vraagt om nieuwe beveiligingsstrategieën. Toch weten bedrijven en organisaties deze nog lang niet altijd te implementeren. Er blijkt een kloof tussen denken en doen, tussen visie en praktijk.

Dit is één van de conclusies uit het onderzoek naar dreigingen waartegen organisaties zich wapenen, de manier waarop ze zich beveiligen en aankijken tegen Het Nieuwe Beveiligen. Uit het onderzoek blijkt dat vooral bewustzijn invloed heeft op het beveiligingsbeleid van bedrijven.

van het NL bedrijfsleven
heeft hun veiligheidsbeleid
niet aangepast in de
afgelopen 2 jaar

Zo hebben organisaties die dreigingen groter inschatten de afgelopen twee jaar meer aan beveiligingsbeleid gedaan dan bedrijven die dezelfde risico’s kleiner achtten. Met name bedrijven die dreigingen zien op het gebied van ‘informatie’, zoals datalekken, en bedrijven die de ‘open samenleving’ als een risico beschouwen, zeiden meer aanpassingen te (gaan) doen.

vindt dat technologische ontwikkelingen organisaties dwingen om continu alert te zijn
geeft aan dat de informatie- stromen niet zodanig zijn ingericht dat signalen in de juiste context kunnen worden geplaatst
vindt dat beveiliging prominenter op de agenda moet komen
‘In een steeds complexere wereld zullen bedrijven zich bewust moeten worden van de kansen en bedreigingen die technologie met zich meebrengt.’
Rick Strijbos / Directeur Security Academy

‘De dreiging neemt toe, de weerbaarheid blijft achter’, is de verontrustende conclusie die door veel beveiligingsprofessionals wordt getrokken. Het vak van beveiligen verandert. Er vindt een verschuiving van fysieke naar data beveiliging plaats. Samenwerken wordt steeds belangrijker en de integratie van fysieke en digitale beveiliging een must.

Securitas wil het gat tussen denken en doen dichten en het bedrijfsleven activeren om hun beveiliging toekomstbestendig te maken vanuit de visie Het Nieuwe Beveiligen.

‘In een steeds complexere wereld zullen bedrijven zich bewust moeten worden van de kansen en bedreigingen die technologie met zich meebrengt.’
Rick Strijbos / Directeur Security Academy

Vul uw gegevens in en download direct het volledige onderzoek

Waar staat uw organisatie in de transformatie naar
Het Nieuwe Beveiligen?

Doe in circa 5 minuten de benchmark en ontvang een persoonlijk rapport waarin u ziet waar uw organisatie staat op de as van het traditionele beveiligen naar Het Nieuwe Beveiligen. Vergelijk daarnaast uw eigen beveilingssituatie met die van andere organisaties in het Nederlandse bedrijfsleven