Securitas Studio Sessies

De impact van de open samenleving op uw beveiliging

Securitas in gesprek met experts over de impact van een open samenleving op uw beveiliging

Onze samenleving verandert. Door internationalisering vervagen de grenzen tussen landen en door de digitale ontwikkelingen kunnen we overal informatie vandaan halen en staan we met iedereen in contact. Dit brengt, behalve economische en maatschappelijke kansen, ook bedreigingen met zich mee. Het is niet meer alleen de rol van de overheid om alert en verantwoordelijk te zijn, maar ook die van de burger en het bedrijfsleven. Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op hun participatie. Tegelijkertijd ontstaat er ook discussie over de inbreuk op onze eigen privacy in de strijd tegen terrorisme. In deze aflevering duiken experts Liesbeth van der Heide en Krishna Taneja de Securitas Studio in op zoek naar wat de impact van de open samenleving is op onze veiligheid en uw beveiliging.

Hierbij kijken ze naar het gevolg van de enorme stroom aan data binnen het publieke domein. Opvallend is volgens Van der Heide de asymmetrische machtsverhouding tussen de drie hoofdpartijen: de overheid, het bedrijfsleven en de burger. Laatstgenoemde heeft, volgens Van der Heide, het minste zicht op wat er met gegevens gebeurt en vraagt zich af wie er verantwoordelijk is voor al deze data.

‘De belangrijkste vraag voor bedrijven is dat de data van klanten veilig is.’

Waar ligt de morele grens? Een vraag die niet alleen haar, maar heel Nederland bezighoudt, zo bleek tijdens het negatief uitgevallen referendum over de zogeheten ‘sleepwet’: de wet die het mogelijk maakt dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) grote hoeveelheden internetverkeer via de kabel mogen aftappen.

Volgens Taneja heeft het bedrijfsleven op het gebied van data 90% van de macht in handen en de overheid maar 10%. “De belangrijkste vraag voor bedrijven is dat de data van klanten veilig is. Hier hangt het imago van een bedrijf sterk vanaf.”

De vervagende grenzen en verspreiding van informatie vergroten de angst voor terrorisme. Van der Heide en Taneja bespreken hoe de beveiligingsindustrie hierop kan anticiperen. Maar ook wat de rol van de burger, overheid en het bedrijfsleven zou moeten zijn bij het voorkomen van aanslagen. Volgens Van der Heide kan het signaleren en melden van afwijkend gedrag al een grote bijdrage leveren: “Het gaat er gewoon om dat je denkt: waar ligt mijn eigen verantwoordelijkheid?” Krishna ziet ook een grote rol weg gelegd voor het bedrijfsleven “Het bedrijfsleven kan het signaleren versterken door techniek en profiling. Bijvoorbeeld cameratechnologie in combinatie met het analyseren van data en herkenning van patronen.” En hoe belangrijk is eigenlijk het menselijk brein bij het juist interpreteren van al deze data?

 Tot slot kijken de experts vooruit naar hoe partijen met verschillende belangen toch kunnen samenwerken als het gaat om veiligheid binnen de samenleving. Wat is bijvoorbeeld de rol van ketenpartners, zoals politie, justitie en beveiligingsbedrijven, bij het garanderen van de veiligheid in de samenleving?

Deel deze aflevering met je netwerk

Waar staat uw organisatie in de transformatie naar Het Nieuwe Beveiligen?

Doe in circa 5 minuten de benchmark en ontvang een persoonlijk rapport waarin u ziet waar uw organisatie staat op de as van het traditionele beveiligen naar Het Nieuwe Beveiligen. Vergelijk daarnaast uw eigen beveiligingssituatie met die van andere organisaties in het Nederlandse bedrijfsleven.