Securitas Studio Sessies

De impact van het informatietijdperk op uw beveiliging

Welke kansen en bedreigingen biedt het informatietijdperk voor onze veiligheid en beveiliging?

Hoewel we nog maar in de kinderschoenen van het informatietijdperk staan, kent data al een zeer explosieve groei. We kennen allemaal de term Big Data wel, maar wat is de impact ervan eigenlijk op onze veiligheid en uw beveiliging? In deze aflevering duiken experts Sander Klous en Rick Strijbos de Securitas Studio in opzoek naar het antwoord op deze vraag.

Hierbij onderzoeken ze de kansen die de groei aan informatie biedt, zoals de mogelijkheid om pro-actief te beveiligen op basis van de verzamelde data zoals gedragsanalyses en voorspellingen. Maar ook het ontstaan van nieuwe ecosystemen en bedrijfsmodellen.

‘Informatie geeft de kans om proactief te beveiligen’

Technologie krijgt een steeds grotere rol in onze samenleving. Steeds meer systemen worden aangestuurd door algoritmes die ons onbewust een bepaalde richting op sturen. Dit wordt ook wel het onzichtbare prikkeldraad genoemd.

De grote hoeveelheid informatie maakt ook een ethische discussie los. De ontwikkeling van zelfbesturende auto’s, killer-robots en andere autonome wapens roept de vraag op wie er eindverantwoordelijk is. “Bij welke beslissing moet er een mens tussen blijven zitten en wanneer niet?”, vraagt Klous zich hardop af.

Wat duidelijk is, is dat het nieuwe informatietijdperk veel kansen biedt voor bedrijven om hun beveiliging op een nog intelligentere manier in te richten.

Hierbij zullen wel duidelijke randvoorwaarden moeten worden opgesteld om op een verantwoorde manier te kunnen blijven werken en wonen.

Deel deze aflevering met je netwerk

Waar staat uw organisatie in de transformatie naar Het Nieuwe Beveiligen?

Doe in circa 5 minuten de benchmark en ontvang een persoonlijk rapport waarin u ziet waar uw organisatie staat op de as van het traditionele beveiligen naar Het Nieuwe Beveiligen. Vergelijk daarnaast uw eigen beveiligingssituatie met die van andere organisaties in het Nederlandse bedrijfsleven.