Securitas Studio Sessies

De impact van nieuwe technologie op uw beveiliging

Securitas met experts in gesprek over de impact van de continu veranderende wereld op beveiliging

Niet alleen mensen staan constant met elkaar in verbinding, door nieuwe technologieën als Internet of Things worden ook fysieke objecten en producten verbonden met de digitale wereldNieuwe technologieën zorgen ervoor dat we ons dagelijkse leven nóg slimmer kunnen inrichten, maar brengen ook nieuwe dreigingen met zich mee. In deze aflevering duiken experts Hans de Zwart en Pieter van Gelder de Securitas Studio in op zoek naar het antwoord op de vraag: wat is de impact van nieuwe technologie op de beveiliging?

Hierbij onderzoeken ze verschillende nieuwe technologieën. Waaronder de actuele blockchain technologie als decentraal systeem. Wat kunnen we de komende tijd verwachten van de blockchain methodologie en wat zullen de toepassingen ervan zijn binnen de beveiliging?

Ook het Internet of Things beïnvloedt ons dagelijkse leven, zowel thuis als op het werk. Slimme toegangskaarten van medewerkers op de werkvloer verzamelen persoonsgegevens. Zodra er afwijkend gedrag wordt gesignaleerd wordt een sensor geactiveerd en kan de beveiliging worden ingeschakeld.

'Internet of Things wordt door sommige mensen ook beschreven als de grootste robot ter wereld'

Behalve de positieve inzet van technologie, uit Hans de Zwart ook zijn zorg over bewustwording rondom veiligheid. “De waarde uit de data die over ons verzameld wordt, komt voornamelijk bij Google, Amazon, Facebook, Apple en Microsoft terecht. Zij bepalen wat wij hier als maatschappij voor terugkrijgen. We zullen bewuster moeten leren omgaan met technologie, dat wordt een uitdaging want we zijn afhankelijk van deze Big Five geworden. ”In hoeverre is de informatie asymmetrie uit balans? En hoe zorgen we ervoor dat er voldoende toezicht wordt gehouden zodat er geen monopolyposities ontstaan?

Tot slot kijken de beide heren ook vooruit naar de toekomst. Door de automatiseringsslag zijn veel processen in bedrijven geautomatiseerd. De volgende stap is het toepassen van kunstmatige intelligentie. Wat betekent dit voor de beveiliging? Is het mogelijk om meer en meer proactief te beveiligen en incidenten op voorhand te voorspellen en daarmee te voorkomen?

Deel deze aflevering met je netwerk

Waar staat uw organisatie in de transformatie naar Het Nieuwe Beveiligen?

Doe in circa 5 minuten de benchmark en ontvang een persoonlijk rapport waarin u ziet waar uw organisatie staat op de as van het traditionele beveiligen naar Het Nieuwe Beveiligen. Vergelijk daarnaast uw eigen beveiligingssituatie met die van andere organisaties in het Nederlandse bedrijfsleven.