Het nieuwe beveiligen

De impact van een continu veranderende wereld op beveiliging

Waarom moeten organisaties hun beveiliging radicaal transformeren?

We leven in een tijdperk waarin verandering de enige constante is. Met nieuwe technologie als belangrijkste versneller. Dit biedt kansen en bedreigingen voor onze leef- en werkomgeving. De huidige samenleving en de nieuwe dreigingsbeelden noodzaken organisaties hun veiligheid op een andere manier in te richten.

Het beveiligingslandschap van vandaag de dag is ingericht op basis van risicomanagement. Risico’s worden van tevoren in kaart gebracht en maatregelen geïmplementeerd. Wanneer er zich vervolgens een incident voordoet, wordt er actie ondernomen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Oftewel een statische en reactieve manier van beveiligen.

‘Door proactief te acteren kunnen we incidenten voorkomen.’

Het beveiligingslandschap van vandaag de dag is ingericht op basis van risicomanagement. Risico’s worden van tevoren in kaart gebracht en maatregelen geïmplementeerd. Wanneer er zich vervolgens een incident voordoet, wordt er actie ondernomen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Oftewel een statische en reactieve manier van beveiligen.

‘Door proactief te acteren kunnen we incidenten voorkomen.’

Hoe kunnen organisaties maximaal anticiperen op huidige en nieuwe ontwikkelingen?

Voor Securitas staat vast dat veiligheid op een nieuwe manier moet worden ingericht. Niet alleen is een integrale aanpak van fysieke beveiliging en cybersecurity belangrijk, in Het Nieuwe Beveiligen staat een proactieve, integrale en gastvrije aanpak centraal.

Hoe kunnen organisaties maximaal anticiperen op huidige en nieuwe ontwikkelingen?

Voor Securitas staat vast dat veiligheid op een nieuwe manier moet worden ingericht. Niet alleen is een integrale aanpak van fysieke beveiliging en cybersecurity belangrijk, in Het Nieuwe Beveiligen staat een proactieve, integrale en gastvrije aanpak centraal.

Niet langer beveiligen we op basis van risico’s, maar monitoren en acteren we op afwijkende signalen vanuit realtime-data en menselijk gedrag.

‘Afwijkende patronen en gedrag slim in kaart brengen is cruciaal.’

Aan een incident gaan altijd voorbereidende handelingen vooraf. Daarom brengen we afwijkende patronen en gedrag in kaart waarbij de informatie op gestructureerde wijze centraal verzameld wordt.

Met behulp van het 3-poorten model wordt er gekeken naar de manier waarop mensen toegang hebben tot een organisatie. Niet alleen fysieke toegang, maar ook toegang via de menselijke of logische poort. Denk bijvoorbeeld aan toegang via een sollicitatie of via ICT.

Door deze informatie aan te vullen met informatie van openbare bronnen (internet), ketenpartners (bijvoorbeeld politie) en (voorspellende) data kan een goed dreigingsbeeld worden gecreëerd waarop (tijdelijke) maatregelen kunnen worden genomen.

Belangrijk bij Het Nieuwe Beveiligen is een bredere verantwoordelijkheid voor veiligheid binnen een organisatie evenals een flexibele inzet van maatregelen.

Preventieve beveiliging met optimale synergie tussen mens, kennis en technologie

Beveiligen doen we samen met onze klanten. We dagen onszelf en de klant uit om tot de juiste veiligheidsbalans te komen: integrale oplossingen die meebewegen met de realiteit, elke dag opnieuw. Het Nieuwe Beveiligen staat voor preventieve veiligheidsoplossingen met een maximale synergie tussen mens, kennis en technologie.

Met de allernieuwste camera’s en slimme software kunnen locaties en situaties voortdurend real time gemonitord worden. Op basis van vooraf ingestelde parameters worden afwijkende situaties onmiddellijk door de camera’s geregistreerd, waarna er een alarmmelding uitgaat naar de alarmcentrale. Hier kunnen vakkundige centralisten eenvoudig bepalen of het om een valse melding gaat of direct beveiligers, mobiele surveillanten of hulpdiensten informatie gestuurd inzetten.

Op die manier worden meldingen adequaat opgevolgd en worden kosten bespaard.

‘We dagen onszelf en de klant continu uit om tot de juiste veiligheidsbalans te komen’
Bart Schmeink / Algemeen Directeur Securitas Nederland
‘We dagen onszelf en de klant continu uit om tot de juiste veiligheidsbalans te komen’
Bart Schmeink / Algemeen Directeur Securitas Nederland
Lees hier hoe tankstations veilig afsluiten met sluitbegeleiding op afstand
Lees hier hoe distributiecentrum DHL elke hoek in beeld brengt
Lees hier over het succes van ‘slimme bedrijventerreinen’ in Barneveld
Lees hier hoe u Het Nieuwe Beveiligen in de praktijk brengt

Waar staat uw organisatie in de transformatie naar
Het Nieuwe Beveiligen?

Doe in circa 5 minuten de benchmark en ontvang een persoonlijk rapport waarin u ziet waar uw organisatie staat op de as van het traditionele beveiligen naar Het Nieuwe Beveiligen. Vergelijk daarnaast uw eigen beveiligingssituatie met die van andere organisaties in het Nederlandse bedrijfsleven.