SECURITAS STUDIO SESSIES

Het Nieuwe Beveiligen
in de Praktijk

Hoe het Nederlandse bedrijfsleven haar beveiliging radicaal moet transformeren

Voor Securitas staat vast dat veiligheid op een nieuwe manier moet worden ingericht. Niet alleen is een integrale aanpak van fysieke beveiliging en cybersecurity belangrijk, in Het Nieuwe Beveiligen staat een proactieve, integrale en gastvrije aanpak centraal. Niet langer beveiligen we op basis van risico’s, maar monitoren en acteren we op afwijkende signalen vanuit realtime-data en menselijk gedrag.

heeft de afgelopen 2 jaar geen wijzigingen doorgevoerd in hun veiligheidsbeleid.

In 3 afleveringen bespreken experts de impact van deze continu veranderende wereld op uw beveiliging.

De transformatie naar
Het Nieuwe Beveiligen:
waar staat Nederland?

Een veranderende maatschappij vraagt om nieuwe beveiligingsstrategiën. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat het Nederlandse bedrijfsleven klaar is voor Het Nieuwe Beveiligen. De beveiligingsvisie die staat voor preventieve veiligheidsoplossingen gebaseerd op proactiviteit, integraliteit en sturing vanuit dreiging, wordt breed gedeeld door de respondenten, ongeacht sector, functie of verantwoordelijkheid.

Opvallend resultaat is dat er bij organisaties een duidelijke kloof is tussen denken en doen.

Waar staat uw organisatie in de transformatie naar
Het Nieuwe Beveiligen?

Doe in circa 5 minuten de benchmark en ontvang een persoonlijk rapport waarin u ziet waar uw organisatie staat op de as van het traditionele beveiligen naar Het Nieuwe Beveiligen. Vergelijk daarnaast uw eigen beveiligingssituatie met die van andere organisaties in het Nederlandse bedrijfsleven.